คาถาแก้วสารพัดนึก ขอเทวดาคุ้มครอง เร่งโชคลาภ โดยโหรชัดเจน

โหรชี้ชัดแนะนำคาถาแก้วสารพัดนึก ขอให้เทวดาคุ้มครอง เร่งโชคลาภ และความสำเร็จ ดังนี้

แก้วสารพัดนึกคาถา

อิสุคะโต
พระอรหัง
นะโมพุทธายะ

ปฐวีคงคา
พระพุทธเจ้า
คำมิหัง

โหราจารย์อธิบายชัดเจนว่า “คาถา” และ “โหราศาสตร์” มีหลักการตามตำราเป็นแกนกลาง แต่เมื่อถึงวันที่เราลงคาถาหรือนำวิชาโหราศาสตร์มาทำนายสั่งสมประสบการณ์มากขึ้น เราจะรู้ “ความลับ” การนำไปใช้แตกแขนงออกไปได้อีกตามจิต โดยมีสมาธิแน่วแน่เป็นเครื่องมือให้เกิดผล

ดังนั้นการที่บางคนจะมาแนะนำด้วยความจริงใจว่าคาถาใช้อย่างนี้ พระเวทนี้เป็นอย่างนั้น ก็เลยเห็นเป็นเรื่องปกติ เพราะถ้าคุณยังอยู่กับศาสตร์นี้อย่างจริงจัง วันหนึ่ง คุณอาจเข้าใจหรือเห็นด้วยกับสิ่งที่ผมเห็น…ผมไม่ได้บอกว่าผมเก่งกว่าใครที่รู้หรือคิด แต่ผมชอบคิดหลายๆมุม แล้วเก็บไว้ค้นคว้าหรือถามเพิ่มเติมจากครูบาอาจารย์ ทำให้ผมได้เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับการสวดมนต์ที่ให้ผลหลากหลาย